Khảo sát nhỏ cho các cặp đôi không quen biết ở chung trong một căn hộ