Em đã lọt vào tầm ngắm của anh rồi đấy cô nhân viên thực tập à