Được cô y tá chăm sóc đặc biệt thì phải nằm viện lâu hơn do con cặc không hoạt động nổi