Đề nghị anh chị em không vứt rác bừa bải để không xảy ra trường hợp đáng tiếc như thế này