Dâng tặng cô vợ trẻ đẹp cho ông sếp để được thăng tiến